Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-06-02 Stoppdatum 2012-06-02
Mängd (ton): 45,95 Kostnad totalt: 39146
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: