Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Sandsjön, 664648 146377 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-06 Stoppdatum 2012-10-06
Mängd (ton): 47,83 Kostnad totalt: 41048
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: