Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Sandsjön, 665000 146213 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-06-05 Stoppdatum 2012-06-05
Mängd (ton): 6,08 Kostnad totalt: 5218
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: