Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammsjön, 660264 144299 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-30 Stoppdatum 2012-05-30
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 9432
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: