Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mosjön, 659663 144331 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-24 Stoppdatum 2012-07-24
Mängd (ton): 13,77 Kostnad totalt: 11804
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: