Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kvarnsjön, 651965 143027 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-21 Stoppdatum 2012-05-21
Mängd (ton): 6,68 Kostnad totalt: 7182
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: