Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljevattnet, 651991 142893 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-20 Stoppdatum 2012-07-20
Mängd (ton): 6,63 Kostnad totalt: 7128
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: