Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Narven, 652781 141631 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-20 Stoppdatum 2012-07-20
Mängd (ton): 9,69 Kostnad totalt: 10418
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: