Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sör-Ämten, 651345 143162 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-20 Stoppdatum 2012-07-20
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 763
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: