Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tarmlången, 651758 142888 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-20 Stoppdatum 2012-07-20
Mängd (ton): 6,73 Kostnad totalt: 7235
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: