Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-26 Stoppdatum 2012-05-26
Mängd (ton): 84,64 Kostnad totalt: 72092
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: