Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 653993 149012 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-18 Stoppdatum 2012-07-18
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 6585
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: