Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-27 Stoppdatum 2012-05-27
Mängd (ton): 19,45 Kostnad totalt: 16560
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: