Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT014005, 06VAT014005 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-27 Stoppdatum 2011-08-27
Mängd (ton): 9,93 Kostnad totalt: 13814
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: