Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015005, 06VAT015005 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-26 Stoppdatum 2011-08-26
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8343
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: