Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017001, 06VAT017001 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-10 Stoppdatum 2011-09-10
Mängd (ton): 8,06 Kostnad totalt: 11216
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: