Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024030, 06VAT024030 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-22 Stoppdatum 2011-08-22
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 6976
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: