Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024063, 06VAT024063 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-23 Stoppdatum 2011-08-23
Mängd (ton): 7,87 Kostnad totalt: 10942
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: