Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024089, 06VAT024089 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-23 Stoppdatum 2011-08-23
Mängd (ton): 23,61 Kostnad totalt: 32826
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: