Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058006, 06VAT058006 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-03 Stoppdatum 2011-09-03
Mängd (ton): 20,66 Kostnad totalt: 28723
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: