Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058022, 06VAT058022 Budgetår: 2011
Startdatum: 2012-02-08 Stoppdatum 2012-02-08
Mängd (ton): 3,93 Kostnad totalt: 5471
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: