Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058027, 06VAT058027 Budgetår: 2011
Startdatum: 2012-02-07 Stoppdatum 2012-02-07
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 8207
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: