Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058061, 06VAT058061 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-05 Stoppdatum 2011-09-05
Mängd (ton): 30,38 Kostnad totalt: 42236
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: