Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060031, 06VAT060031 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-06 Stoppdatum 2011-11-06
Mängd (ton): 113,84 Kostnad totalt: 158250
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: