Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060061, 06VAT060061 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-05 Stoppdatum 2011-11-05
Mängd (ton): 24,99 Kostnad totalt: 34741
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: