Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060063, 06VAT060063 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-04 Stoppdatum 2011-11-04
Mängd (ton): 39,99 Kostnad totalt: 55599
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: