Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT062056, 06VAT062056 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-31 Stoppdatum 2011-08-31
Mängd (ton): 6,98 Kostnad totalt: 9711
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: