Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096027, 06VAT096027 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-18 Stoppdatum 2011-03-18
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 11079
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: