Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT101065, 06VAT101065 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-10 Stoppdatum 2011-11-10
Mängd (ton): 24,00 Kostnad totalt: 33373
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: