Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT107024, 06VAT107024 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-19 Stoppdatum 2011-03-19
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 8207
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: