Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141062, 06VAT141062 Budgetår: 2011
Startdatum: 2012-04-04 Stoppdatum 2012-04-04
Mängd (ton): 14,95 Kostnad totalt: 20790
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: