Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180050, 06VAT180050 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-07 Stoppdatum 2011-12-07
Mängd (ton): 3,14 Kostnad totalt: 4377
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: