Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT184100, 06VAT184100 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-08 Stoppdatum 2011-12-08
Mängd (ton): 11,35 Kostnad totalt: 15784
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: