Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-09 Stoppdatum 2011-09-09
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 9930
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: