Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-08 Stoppdatum 2011-09-09
Mängd (ton): 53,69 Kostnad totalt: 48479
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: