Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-01-01 Stoppdatum 2011-12-31
Mängd (ton): 65,75 Kostnad totalt: 32260
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: