Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-04 Stoppdatum 2011-11-04
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 26999
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: