Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-04 Stoppdatum 2011-11-04
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 23053
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: