Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-18 Stoppdatum 2011-08-18
Mängd (ton): 14,52 Kostnad totalt: 17932
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: