Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄRDESSJÖN, 95 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-18 Stoppdatum 2011-08-18
Mängd (ton): 8,13 Kostnad totalt: 10042
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: