Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TOLASJÖN, 102 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-18 Stoppdatum 2011-08-18
Mängd (ton): 5,13 Kostnad totalt: 6336
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: