Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-28 Stoppdatum 2011-07-28
Mängd (ton): 26,06 Kostnad totalt: 30879
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: