Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-25 Stoppdatum 2011-07-25
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 3583
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: