Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOSJÖN, 175 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-27 Stoppdatum 2011-07-27
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 3441
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: