Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GRÖNTJÄRN, 207 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-31 Stoppdatum 2011-07-31
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2294
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: