Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-06 Stoppdatum 2011-11-06
Mängd (ton): 40,61 Kostnad totalt: 34422
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: