Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-08 Stoppdatum 2011-11-08
Mängd (ton): 30,01 Kostnad totalt: 26306
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: