Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SVANSJÖ, 276 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-31 Stoppdatum 2011-11-01
Mängd (ton): 77,09 Kostnad totalt: 62325
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: