Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLSJÖN, 317 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-22 Stoppdatum 2011-11-22
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 5233
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: