Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL012, 361 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-30 Stoppdatum 2011-11-30
Mängd (ton): 9,76 Kostnad totalt: 12052
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: